Header groot testWat is difterie?

Difterie is een acute infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Corynebacterium diphtheriae). Deze bacterie produceert giftige stoffen (toxinen) die uw kind ziek maken. Deze toxinen kunnen het weefsel van met name de bovenste luchtwegen, de hartspier en het zenuwstelsel van uw kind beschadigen. De ziekte kan ook alleen als huiddifterie voorkomen. Vroeger werd difterie ook wel kroep genoemd, niet te verwarren met pseudokroep wat nog vaak voorkomt bij kinderen.

Difterie wordt via hoesten en niezen van mens op mens overgedragen of via vocht (pus) uit een besmette wond. Ook via besmette melk en besmet voedsel kan de ziekte worden overgedragen. Deze infectieziekte kent een incubatietijd, dat betekent dat na besmetting het ongeveer 2 tot 5 dagen duurt voordat de eerste klachten optreden bij uw kind. In die periode kan uw kind anderen besmetten zonder dat u het weet.

Hoe vaak komt difterie voor?

Sinds 1960 komt difterie in Nederland bijna niet meer voor. Na 2005 is er zelfs geen enkele ziekenhuis opname geregistreerd voor deze infectieziekte.  In Nederland is in 1957 de vaccinatie tegen difterie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma in de DKTP en DTP vaccinaties.

Difterie komt heel soms nog wel eens voor in gebieden in Nederland waar kinderen niet worden ingeënt, meestal vanwege geloofsovertuiging. Deze kinderen vormen de grootste risicogroep voor het krijgen van deze infectieziekte. Voordat de vaccinatie  werd ingevoerd, was deze infectieziekte één van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen.

Wat zijn de klachten en hoe ziet difterie eruit?

De klachten die uw kind kan krijgen bij difterie zijn:

 • Keelpijn
 • Taai, grijs beslag op de keelamandelen
 • Moeilijk slikken
 • Gezwollen hals en lymfeklieren
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Lichte koorts
 • Snelle hartslag
 • Hoofdpijn
 • Neusinfectie met een loopneus (uit slechts één neusgat)
 • Moeilijk ademhalen i.v.m. een opgezette keel, hierbij is intrekken van de borstkas te zien bij het inademen.

 

Hoe ziet difterie er uitOp de slijmvliezen van de keel kunnen hele typerende taaie vliezen/vellen ontstaan (pseudomembranen), wat ervoor zorgt dat uw kindje moeilijk kan ademhalen en zelfs kan stikken. Onbehandeld is de ziekte vaak dodelijk, met name voor hele jonge baby’tjes.
Bij 10 tot 25% van de mensen die ziek worden van de difterie bacterie ontstaan na 2 tot 6 weken hartproblemen doordat het gif van de bacterie de hartspier aantast. Door aantasting van het zenuwstelsel treden er onder andere verlammingen en scheel zien op. Later kan spierzwakte van alle ledematen optreden. Dit gebeurt met name als er sprake is van ernstige ziekteklachten. Herstel van dergelijke klachten kan wel maanden tot zelfs jaren duren.

Wat kunt u zelf aan difterie doen?

Difterie is te voorkomen door uw kind in te laten enten met het vaccin. Dit vaccin is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma in de DKTP en DTP vaccinaties. Uw kindje krijgt in totaal 6 vaccinaties tegen deze infectieziekte. Wanneer uw kleintje 2,3, 4 en 11 maanden oud is en vervolgens nog een keer met 4 jaar en de laatste wanneer uw kind 9 jaar is. Kijk voor extra informatie bij vaccinaties.

Wanneer kunt u beter naar de dokter gaan?

Wanneer het vermoeden op difterie bestaat, kan dat bevestigd worden door een keeluitstrijkje. Is de uitslag positief dan zal uw kind opgenomen worden op de intensive care afdeling van een ziekenhuis voor behandeling vanwege het risico op verstikking en de schadelijke werking van de giftige stoffen. Difterie is gevoelig voor antibiotica en dit zal dan ook aan uw kind gegeven worden.

Wanneer uw kind erg ziek wordt, bij twijfel of onzekerheid kunt u altijd contact opnemen met uw arts. Bovendien is difterie volgens de Nederlandse Wet Publieke Gezondheid een status A-ziekte. Dit betekent dat bij een vermoeden van deze infectieziekte, dit gemeld dient te worden bij de plaatselijke GGD.

Extra informatie

In West-Europa is difterie onder controle. In verreweg de meeste van de 27 EU-landen wordt geen difterie meer gerapporteerd. In Medische naam voor difterie is diphteriaontwikkelingslanden en in Oost-Europa is difterie nog wel een probleem. Het wordt met name gezien in Rusland, Oekraïne, Armenië, Kazachstan, Azerbeidzjan, Georgië en Turkmenistan.

De vaccinaties die in Nederland worden gegeven, geven uw kind geen immuniteit. Dit betekent dat uw kindje niet levenslang beschermt is tegen difterie. Gaat u met uw kind op reis naar een gebied waar nog wel difterie voorkomt én is de laatste vaccinatie meer dan 10 jaar geleden, dan is het verstandig om opnieuw een inenting te halen tegen difterie.
Alle kwaaltjes van a tm z onder 23062016