Header groot testWat is een hersenschudding?

Een hersenschudding ontstaat door een stoot tegen of een val op het hoofd. Door de kracht die van buitenaf op de schedel wordt uitgeoefend, wordt het hersenweefsel binnenin de schedel letterlijk door elkaar geschud. De hersenen lopen hierbij geen (blijvende) beschadiging op. Bij een hersenschudding zijn deze krachten nog relatief mild, bij een hersenkneuzing is deze kracht groter. Dit geeft vaak ook een bewusteloosheid die langer aanhoudt waardoor uw kind langdurig verward kan zijn als hij/zij weer wakker wordt.

Een lichte hersenschudding is meestal na enkele dagen tot een paar weken weer helemaal over. Het herstel van een zware hersenschudding kan veel langer duren, zelfs wel maanden tot een half jaar.

Hoe vaak komt een hersenschudding voor?

Jaarlijks worden ongeveer 16.000 mensen (inclusief volwassenen) uit het ziekenhuis ontslagen met een hersenschudding. In werkelijkheid zal het totale aantal veel hoger liggen omdat de mensen die zich alleen bij de huisarts melden hier niet bijgeteld zijn. Er wordt geschat dat 1 op de 200 kinderen ooit een hersenschudding heeft doorgemaakt.

De meeste hersenschuddingen bij kinderen ontstaan door ongelukken in het verkeer waarbij uw kind op de fiets is. Ook vallen kinderen vaak uit een klimrek, van een trampoline, uit hun bed of van de trap. Deze ongelukken leveren ook nog al eens een hersenschudding op. De meeste kinderen die een hersenschudding oplopen zijn tussen de 1 en 6 jaar. Jongens hebben vaker een hersenschudding dan meisjes.

Wat zijn de klachten bij een hersenschudding?

Heeft uw kind een hersenschudding dan kunt u onderstaande verschijnselen verwachten. Deze hoeven niet allemaal op te treden. De klachten verschillen per persoon en liggen ook aan de ernst van de hersenschudding:

 • hersenschuddingDirecte bewusteloosheid (kan wel minuten duren, tot maximaal 15 minuten)
 • Duizeligheid
 • Erge hoofdpijn (dagen tot weken durend)
 • Misselijkheid (als gevolg van de hoofdpijn en/of duizeligheid)
 • Overgeven (als gevolg van de hoofdpijn en/of duizeligheid)
 • Geheugenverlies (duurt langer naarmate de hersenschudding ernstiger is)
 • Verwardheid
 • Sufheid
 • Angst
 • Last van licht of geluid
 • Wazig zien
 • Oorsuizen

 

Wanneer uw kind weer bijkomt kan het zich vaak enige tijd niets herinneren, meestal van de periode na het ongeval maar vaak weet uw kind zich ook niet te herinneren wat er gebeurd is. Dit kan heel verwarrend en beangstigend zijn voor uw kind zeker als hij/zij niet weet waar het is.

In de periode na het oplopen van de hersenschudding kan uw kind last hebben van vermoeidheid, leer- en concentratieproblemen en versterkte emoties.

Wat kunt u zelf aan een hersenschudding doen?

Is uw kind niet bij kennis, leg hem/haar dan op de zij, maak knellende kleding los en kijk of er niets in de mond zit waar uw kind in kan stikken. Bel een arts!

Als uw kind geen andere verwondingen heeft dan een hersenschudding mag hij/zij vaak weer mee naar huis. U krijgt waarschijnlijk een wekadvies mee voor uw kind. Dat betekent dat u uw kind de eerste 24 uur ieder uur of om de 2 uur wakker moet maken (ook ’s nachts) om te kijken hoe de toestand van bewustzijn is. Dit wekadvies is bedoeld om te achterhalen of er geen bloeding in de hersenen optreedt. Een dergelijke bloeding kan een complicatie van een hersenschudding zijn die soms voorkomt en een verminderd bewustzijn is hiervan een kenmerk. Bij het wakker maken moet uw kind weten wie u bent en waar hij/zij is. Is uw kind niet goed te wekken, neem dan direct contact op met het ziekenhuis waar uw kind is onderzocht. In een aantal gevallen zal uw kind 24 uur ter observatie opgenomen worden in het ziekenhuis.

Als uw kind weer thuis is en zich goed voelt, gaat het vanzelf weer meer ondernemen. Hij/zij hoeft niet persé in bed te blijven liggen. Kinderen geven dit zelf goed aan, wanneer het niet meer gaat, gaan ze vanzelf weer liggen. Wanneer uw kind weer naar school kan, hangt af van de algemene toestand van uw kind. Zolang er sprake is van (erge) hoofdpijn, kunt u uw kind beter thuis laten of halve dagen naar school laten gaan.

Wanneer kunt u beter naar de dokter gaan?

Een kind wat buiten bewustzijn is geweest na een val of een ongeluk wordt in de regel gezien door de huisarts of op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis onderzocht. Wanneer u denkt dat uw kind een hersenschudding zou kunnen hebben, neem dan contact op met uw arts. Ook wanneer de klachten toenemen, bijvoorbeeld als de hoofdpijn erger wordt, uw kind suffer of verwarder wordt, belt u dan uw arts.

Extra informatiehersenschudding

Het kan zijn dat uw kind na een hersenschudding wat emotioneler gaat reageren dan u van hem/haar gewend bent. Dit kan een gevolg zijn van de hersenschudding. Wat extra tijd, aandacht, begrip en liefde helpt uw kind hier doorheen te komen.
Alle kwaaltjes van a tm z onder 23062016