Header groot testWat is scheelzien?

Scheelzien betekent dat de beide ogen van uw kind niet recht staan en niet dezelfde kant op kijken. Er zijn verschillende vormen van scheel kijken te benoemen, dit is afhankelijk van de stand van de ogen.

 • Eén oog staat naar binnen gedraaid (esotropie of convergent strabisme)
 • Eén oog staat naar buiten gedraaid (exotropie of divergent strabisme)
 • Eén oog staat naar beneden gedraaid (hypotropie)
 • Eén oog staat naar boven gedraaid (hypertropie)

Ieder oog wordt aangestuurd door 6 spiertjes. Als deze spiertjes goed samenwerken, zijn de ogen in balans en staan ze recht. Werken de spiertjes niet goed samen dan wordt de balans verstoord en ontstaat er scheelzien. De eerste 6 weken na de geboorte is het overigens normaal dat uw kindje af en toe scheel kijkt. Gebeurt het daarna (regelmatig) dat uw kind scheel kijkt dan is het verstandig om uw arts om advies te vragen.

Erfelijkheid speelt vaak een rol bij scheelzien. In bepaalde families komt scheelzien meer voor dan in andere families. Verziendheid kan ook een oorzaak zijn voor het ontstaan van scheelzien. Net als te korte of te lange oogspiertjes of in sommige gevallen een oogafwijking. De oorzaak waarom een oog niet rechtstaat komt overigens niet altijd duidelijk aan het licht.

Hoe vaak komt scheelzien voor?

Scheelzien komt vaak voor, bij ongeveer 3 tot 5% van de kinderen. Het ontstaat meestal op kinderleeftijd.

Wat zijn de klachten bij scheelzien?

Een kind dat scheelziet, ziet letterlijk dubbel. De klachten die kunnen optreden bij scheelzien zijn:

 • Soms scheel kijken en soms ook niet
 • Alleen scheel kijken als uw kind moe is
 • Ontwikkelen van een lui oog
 • Soms hoofdpijn

Het is niet altijd duidelijk of uw kind minder (scherp) ziet. Zeker bij jonge kindjes is dat wel eens lastig te bepalen.

Bij scheelzien bestaat het risico dat uw kind een lui oog ontwikkelt. Als uw kind scheel kijkt ziet hij/zij dubbel beeld. De hersenen kunnen dit opvangen door het beeld van één oog uit te schakelen. Dit oog zal zich daardoor minder goed ontwikkelen waardoor een lui oog kan ontstaan.

Naast de medische klachten die kunnen ontstaan, is er ook regelmatig sprake van psychosociale klachten. Kinderen die scheel kijken worden namelijk regelmatig gepest.

Wat kunt u zelf aan scheelzien doen?

U kunt scheelzien niet zelf behandelen of voorkomen. U kunt er wel alert op zijn. Als u vermoedt dat er sprake is van een lui oog of scheelzien bij uw kind is het belangrijk dit aan te geven op het consultatiebureau en/of bij uw huisarts.

Het is goed om alert te blijven op scheelzien bij uw kind wanneer één of meer mensen in de familie:

 • Een lui oog hebben (gehad)
 • Scheel kijken
 • Een bril dragen vanwege een sterke brilafwijking

Als het dragen van een bril of het afplakken van een oog nodig is, is het van belang dat u dat volhoudt bij uw kind. De kans op herstel neemt namelijk af als uw kind ouder wordt. Het gezichtsvermogen van uw kind ontwikkelt zich tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar, daarna kunnen geen verbeteringen meer optreden. Het is dan ook van belang vroegtijdig in te grijpen als er sprake is van een lui oog en/of scheelzien bij uw kind.

Wanneer kunt u beter naar de dokter gaan?

Wanneer uw kind scheelziet is het belangrijk om dit zo snel mogelijk met zekerheid te laten vaststellen door een oogarts of orthoptist. Deze kan een gepaste behandeling in gang zetten.

Het kan nodig zijn dat uw kind een bril nodig heeft. Door de bril gaat uw kind weer scherp zien en kan hij/zij de ogen weer goed focussen waardoor het scheelzien wegtrekt. In sommige gevallen kan een operatie de oplossing bieden tegen scheelzien. Tijdens de operatie worden de spiertjes van de ogen ingekort of verplaatst waardoor uw kind weer recht kan kijken. Soms is een tweede operatie nodig om “de puntjes op de i te zetten” en de ogen als het ware af te stellen.

Extra informatie

In Nederland bestaat een Samenwerkingsverband van Topklinische Ziekenhuizen waarbij op dit moment 8 oogcentra zijn aangesloten. Het doel van dit samenwerkingsverband is onder andere het verbeteren van de kwaliteit van oogheelkundige zorg en voorlichten van patiënten. Eén van de speerpunten is kinderoogheelkunde. Meer informatie kunt u vinden op de website oogartsen. Daarnaast bestaan er ook gespecialiseerde oogklinieken waarbij kinderoogheelkunde een aandachtsgebied is.

Alle kwaaltjes van a tm z onder 23062016