Header groot test

Wat is de vijfde ziekte?

De vijfde ziekte is een licht besmettelijke virusziekte (Parvo B19-virus) die wordt overgedragen via speeksel. Via hoesten, niezen en praten komen speekseldruppeltjes in de lucht die worden ingeademd door iemand anders. Het dankt haar naam aan de volgorde die vroeger werd gehanteerd voor verschillende vlekjesziekten, 1.mazelen, 2. roodvonk, 3. rode hond, 4. variant van de rode hond, 5. erythema infectiosum (vijfde ziekte).

De vijfde ziekte heeft een incubatietijd, dat betekent dat het na besmetting ongeveer 14 dagen duurt voordat de vlekjes zichtbaar worden. Uw kind is al besmet met het virus én  kan anderen besmetten voordat het zelf vlekjes krijgt. De vijfde ziekte is besmettelijk in de week voordat de vlekjes verschijnen. Heeft uw kind eenmaal zichtbare vlekjes dan is de besmettingsfase over.

Hoe vaak komt de vijfde ziekte voor?

De vijfde ziekte komt vooral voor bij kinderen tussen de 4 en 10 jaar en meestal in het voorjaar en de vroege zomer. Ongeveer 60% van de kinderen krijgt de vijfde ziekte. Heeft uw kind de vijfde ziekte gehad, kan hij/zij dit de rest van zijn/haar leven niet meer krijgen.

Wat zijn de klachten en hoe ziet de vijfde ziekte eruit?

Als uw kindje de vijfde ziekte heeft, krijgt het te maken met onderstaande klachten:

 • Rode wangen met kleine en grote rozerode vlekjes in vlindervorm (geen vlekjes op het voorhoofd , neus en kin)
 • Uitbreiding van de vlekjes naar de rest romp, billen, armen en benen
 • Lichte koorts
 • Jeuk
 • Hangerig
 • Lichte gewrichtsklachten (voornamelijk bij oudere kinderen)
 • Gebrek aan eetlust

Uw kind voelt zich verder niet of nauwelijks ziek. Na ongeveer 10 dagen is de uitslag weer verdwenen. De vlekjes kunnen tijdelijk weer terugkomen bij inspanning, stress, kou en/of warmte. Goed drinken is wel belangrijk voor uw kind zeker als er sprake is van (lichte) koorts.

Wat kunt u zelf aan de vijfde ziekte doen?

U kunt niets doen om de vijfde ziekte bij uw kind te voorkomen of te verhelpen. Het is een virusziekte die vanzelf weer overgaat zonder ernstige ziekteverschijnselen. Uw kind mag gewoon naar school want tegen de tijd dat de vlekjes zichtbaar worden bij uw kind, is de besmettelijke fase al achter de rug. De schoolleiding beslist soms anders ook al zijn hier geen medische redenen voor.

Uw kind kan last hebben van jeuk. Krabben kan de jeuk even stillen, maar vaak worden de klachten alleen maar erger. Er zijn een aantal tips die kunnen helpen om de jeuk te verminderen:

 • Probeer uw kind zo min mogelijk te laten krabben, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan
 • Hou de huid van uw kind vet, een droge huid jeukt meer
 • Knip de nagels van uw kind kort in verband met het kapot krabben van de huid
 • Houd de nagels schoon in verband met infectiegevaar
 • Kleed uw kind niet te warm aan, dan gaat de huid ‘broeien’, dit verergert de jeuk
 • Katoenen kleding irriteert de huid van uw kind het minste

De vijfde ziekte is een onschuldig kinderkwaaltje. Het is goed als uw kind deze ziekte al op kinderleeftijd heeft doorgemaakt zodat hij/zij het op latere leeftijd niet nog eens kan krijgen. De vijfde ziekte op volwassen leeftijd kan namelijk veel heftiger verlopen.

Wanneer kunt u beter naar de dokter gaan?

Voor gezonde kinderen vormt de vijfde ziekte geen gevaar en is er geen reden om naar de dokter te gaan. Voor Antilliaanse en Surinaamse kinderen kan de vijfde ziekte wel problemen opleveren omdat binnen deze bevolkingsgroepen sikkelcelziekte voorkomt. Deze kinderen moeten wel contact opnemen met de huisarts.

Extra informatie

Vrouwen die vroeger de vijfde ziekte niet hebben gehad en het in de eerste helft van de zwangerschap krijgen, hebben een iets verhoogde kans op een miskraam of een doodgeboren kindje. Op het moment dat duidelijk wordt dat iemand in de omgeving de vijfde ziekte heeft, doordat hij/zij uitslag krijgt, is het besmettingsgevaar al voorbij. Deze vrouwen kunnen zich hier dus niet tegen wapenen. Contact opnemen met de huisarts is wel verstandig.

Het verschil tussen de vijfde en de zesde ziekte is heel duidelijk. De vijfde ziekte begint met vlekjes waarbij soms lichte koorts komt. De zesde ziekte begint met hoge koorts waarna na 3 dagen de vlekjes verschijnen.Alle kwaaltjes van a tm z onder 23062016