Wanneer krijgt mijn kind welke vaccinaties?

Uw kind krijgt inentingen tegen tien ernstige infectieziekten volgens een vastgesteld schema. Voordat we u dat laten zien, ziet u eerst een overzicht wat de afkortingen van de inentingen betekenen.

Afkorting Betekenis
DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis
Hib Haemophilus influenzae type B
BMR Bof, Mazelen en Rode hond
Men C Meningokokken C
Hep B Hepatitis B

Het vaccinatieschema ziet er als volgt uit:

Leeftijd Inenting(en)
2 maanden DKTP 1 en Hib 1 (Hep B1)
3 maanden DKTP 2 en Hib 2
4 maanden DKTP 3 en Hib 3 (Hep B2)
11 maanden DKTP 4 en Hib 4 (Hep B3)
14 maanden BMR 1 en Men C
4 jaar DTP 5 en een aparte injectie kinkhoest
9 jaar DTP 6 en BMR 2

Alleen voor dochters:

Baarmoederhalskanker wordt altijd veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Er zijn veel verschillende varianten van dit virus. Het HPV-vaccin beschermt tegen twee varianten die samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden een uitnodiging voor de HPV-prikken. De uitnodiging voor de eerste prik krijgt uw dochter in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft van het jaar volgt een uitnodiging voor de tweede prik. Het HPV-vaccin bestaat uit twee of drie prikken.

Leeftijd 2 of 3 prikken Het inentingsschema
Gestart met de eerste prik vóór de 15e verjaardag 2 2 prikken met een tussenliggende periode van 6 maanden
Gestart met de eerste prik op of na de 15e verjaardag 3 3 prikken met een tussenliggende periode van 1 maand tussen prik 1 en 2. Daarna een tussenliggende periode van 5 maanden tussen prik 2 en 3