Tegen welke ziekten wordt uw kind ingeënt?

De vaccinaties worden gegeven tegen de 10 meest ernstige infectieziektes. In de onderstaande tabel kunt u deze 10 infectieziekten terug vinden met een korte beschrijving.

Infectieziekte Beschrijving
Difterie Bacterie   die een ernstige ontsteking van de keel en luchtwegen veroorzaakt. Ook het hart en het zenuwstelsel kunnen worden aangetast. Difterie is besmettelijk en kan zonder behandeling dodelijk zijn
Kinkhoest Kinkhoest is de enige ziekte die uw kind na inenting nog wel kan krijgen maar wel in een minder ernstige variant. Door hevige hoestbuien kan zuurstoftekort en hersenbloedingen met blijvende hersenschade tot gevolg. Er is geen behandeling voor kinkhoest beschikbaar
Tetanus Bacterie die leeft in straatvuil of in aarde. De bacterie maakt gif aan in het lichaam. Dit gif zorgt voor een blokkade in het zenuwstelsel waardoor er hevige en pijnlijke spierkrampen ontstaan en ademhalen onmogelijk wordt
Poliomyelitis Dit is een virus wat kinderverlamming veroorzaakt. Besmetting vindt plaats via ontlasting van besmette personen. De ziekte lijkt in eerste instantie op griep. 15 tot 40 jaar na de eerste ziekte ontstaat opnieuw spierzwakte, pijn en vermoeidheid. Er is geen behandeling mogelijk tegen polio
Bof Dit virus wordt verspreid via hoesten of niezen. Een ontsteking van de   oorspeekselklieren is het gevolg. Een complicatie van de bof is een   ontsteking van de teelballen of eierstokken wat leidt tot onvruchtbaarheid
Mazelen Van de mazelen wordt een kind behoorlijk ziek. Uw kind heeft last van koorts, huisuitslag, hoesten en heeft rode ogen. Per 1000 patiënten sterven er één of twee. Er is geen behandeling tegen een mazelen infectie
Rode   hond Dit is een virusinfectie die bij kinderen onschuldig verloopt. Klachten zijn verkoudheid, gezwollen klieren en huiduitslag. Voor een zwangere vrouw is rode hond gevaarlijk voor het kindje in de baarmoeder. Het geeft ernstige afwijkingen aan gehoor en hart van de baby. Vaak zijn de gevolgen zo ernsitg dat het kindje nog in de baarmoeder zal overlijden. Hou kinderen met rode   hond daarom uit de buurt van zwangere vrouwen (en andersom)
Haemophilus   influenzae type B Deze bacterie kan hersenvliesontsteking tot gevolg hebben. De ziekte kan een dodelijke afloop hebben in 5 tot 10% van de ernstigere infecties
Meningokokken   C Deze bacterie kan verkoudheid veroorzaken maar ook hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking. Vaak is er sprake van blijvende restverschijnselen en ook een dodelijke afloop komt voor. Type B en C komen in Nederland het meeste voor. Voor Meningokokken type B is nog geen vaccin beschikbaar
Hepatitis   B Dit is een virus en besmetting vindt plaats via het bloed. Het is zeer besmettelijk en er kan chronische leverontsteking, leverschade of leverkanker ontstaan. Er is geen behandeling mogelijk tegen een bestaande hepatitis B infectie